หมวกแก๊ป VIP
รหัสสินค้า : ESC 006
ขนาด : 56~58 ซ.ม.