หมวกแก๊ป VIP
รหัสสินค้า : ESC 005
ขนาด : 56~58 ซ.ม.