หมวกแก๊ป VIP
รหัสสินค้า : ESC 004
ขนาด : 56~58 ซ.ม.