เรามี ทีมออกแบบกราฟฟิค และ สามารถทำดีไซน์ไกด์ ให้ลูกค้าเห็นภาพเสนอก่อนขึ้นงาน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมงานมากกว่า 10 คนสามารถแกะแบบ ทำแบบ ตามแบบที่
ลูกค้าต้องการ
ลูกค้า สามารถ เลือกใช้ผ้าที่ตรงกับใจของคุณ เรามีผ้าให้เลือกมากมายจากประเทศ
ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี, ฮ่องกง, ไทย ซึ่งจะจัดหาผ้าที่คุณต้องการ โดยทีมงานจัดซื้อที่ชำนาญ
งาน เรามีเจ้าหน้าที่คอยจัดหาผ้าประจำอยู่ประเทศดังกล่าว จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรา
สามารถหาผ้า ตามต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ห้องปฏิบัติการ (In-house Lab Test) สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพของผ้าขั้นพื้นฐาน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกใช้วัตถุดิบ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ก่อนนำ
ไปผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ลูกค้าสามารถสั่งทำหมวกขั้นต่ำเพียง 300 ใบ/สี ระยะเวลาในการผลิต 30 วัน
เราพร้อมรองรับด้วยกำลังผลิตของเรา 65,000 ใบ/เดือน ด้วยการผสมผสานของวิธีการ
สมัยใหม่เครื่องจักรที่ทันสมัย ความชำนาญและประสบการณ์ของพนักงาน เกือบ 200 คน,
งานฝีมือ, วัตถุดิบที่มีคุณภาพ, รูปแบบที่ทันสมัยและดึงดูดใจ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้มั่นใจ
ได้เลยว่า "เราสามารถดูแลงานของท่านได้เป็นอย่างดี"